מתוך האתר ChabadIsraeliCenter.org

תמונות מפעילות אפיית חלות לקהילה - ינואר 2014

תמונות מפעילות אפיית חלות לקהילה - ינואר 2014

 דוא"ל