מתוך האתר ChabadIsraeliCenter.org

טו בשבט -סדנת נטיעות

טו בשבט -סדנת נטיעות

 דוא"ל