מתוך האתר ChabadIsraeliCenter.org

יובל המבולבל

יובל המבולבל

צילום: יאיר חדד

 דוא"ל