מתוך האתר ChabadIsraeliCenter.org

לג בעומר תשע"ו 2016

לג בעומר תשע"ו 2016

צילום: יאיר חדד

 דוא"ל