Rosh Hashana

תפילות הימים הנוראים

 אווירה ישראלית |  חזן מנוסה |  דברי הסבר והדרכה בעברית

שילוב נוסחאות וסגנונות |  כניסה חופשית

COVID 19 SAFE

על מנת שנוכל להערך מראש נבקש להירשם בהקדם!

להרשמה באמצעות תרומה לכיסוי ההוצאות ושמירת מקום לחצו כאן (90$ לכיסא, מעל שני מקומות המחיר יהיה 72$ לכיסא)

להרשמה ללא שמירת מקום לחצו כאן

**יש לבצע הרשמה לכל אחת מהאפשרויות

לפרטים נוספים: 301.770.4343   [email protected]

************* 

 
ראש השנה  Rosh Hashana
 
בבית חב"ד 216Rollins Ave
באוהל בחצר האחורית/ בבית הכנסת  
 
ערב ראש השנה -יום שני, Monday 9/6   
 תפילת ערבית: 7:15pm
 
 
יום ראשון ושני של ראש השנה- ימים שלישי ורביעי,  9/7-9/8 Tuesday& Wednesday 

9:00am -  תפילת שחרית 

תקיעת שופר- 11:30am

תכנית לילדים-11am-12:30pm  
 
 
שופר בפארק והליכה ל"תשליך"- יום שלישי 9/7 בשעה 5pm
At Montrose Park 
  
יום כיפור  Yom Kippur 
 
    At the Bender  JCC, 6125Montrose Rd Rockville 
 
 
ערב יום כיפור-  יום רביעי, Wednesday 9/15 - התפילות יתקיימו באוהל בחוץ
 
7:00pm- תפילת כל נדרי


יום כיפור - יום חמישי, Thursday 9/16 

תפילות הבוקר יתקיימו באולם בפנים

9:00am– תפילת שחרית
"יזכור"- 12:00pm 

תפילות אחה"צ יתקיימו באוהל בחוץ

5:15pm– מנחה ונעילה    7:54pm– סיום הצום
 
 

מחיר קבוצה ללינה במלון סמוך , לפרטים : 301.230.6777 - ג'ון (יש לשריין מקום עד ה09/14 בשעה 2:00pm

 

לברכת הפרנסה וכפרות לחץ כאן