מתוך האתר ChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

תמונות ממסיבת ט"ו בשבט עם עונג שמש