מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

טיול נשים לניו יורק-תשע"ז