מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

אירועי ט"ו בשבט 2019