מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

הכנת אריזות לחיילים בודדים תשפא