Rosh Hashana 

תפילות הימים הנוראים

 אווירה ישראלית |  חזן מנוסה |  דברי הסבר והדרכה בעברית

שילוב נוסחאות וסגנונות |  כניסה חופשית

השנה התפילות יתקיימו במלואן באוהל הממוקם בחוץ, תוך שמירת ההנחיות והנהלים: עטיית מסכות, שמירת מרחק של שני מטרים בין המתפללים (לא כולל בני משפחה) וחיטוי המקום. 

על מנת שנוכל להערך מראש נבקש להירשם בהקדם!

להרשמה באמצעות תרומה לכיסוי ההוצאות ושמירת מקום לחצו כאן (90$ לכיסא, מעל שני מקומות המחיר יהיה 72$ לכיסא)

להרשמה ללא שמירת מקום לחצו כאן

**יש לבצע הרשמה לכל אחת מהאפשרויות

לפרטים נוספים: 301.770.4343   cicrockville@gmail.com

************* 

ראש השנה  Rosh Hashana
 
בבית חב"ד 216Rollins Ave
אוהל בחצר האחורית 
 
ערב ראש השנה -יום שישי, Friday 9/18   
 תפילת ערבית: 7:00pm
 
יום ראשון של ראש השנה- יום שבת, Saturday 9/19 

9:00am -  תפילת שחרית 
תפילת מנחה-6:45pm  
 
יום שני של ראש השנה- יום ראשון, Sunday 9/20 
 
 תפילת שחרית - 9:00am 
תקיעת שופר- 11:30am 
מנחה ותשליך-6:15pm
שופר בפארק- 4:00pm
At Montrose Park 
  
יום כיפור  Yom Kippur 
 
    At the Bender  JCC, 6125Montrose Rd Rockville 
 אוהל בסמוך למדשאות  
 
ערב יום כיפור-  יום ראשון, Sunday 9/27 
6:39pm- כניסת הצום
6:45pm- תפילת כל נדרי


יום כיפור - יום שני, Monday 9/
28 
9:00am– תפילת שחרית
"יזכור"- 12:00pm 
5:00pm– מנחה ונעילה  7:35pm– סיום הצום
 
*תהיה אבטחה במקום בזמן התפילות

מחיר קבוצה ללינה במלון סמוך , לפרטים : 301.770.4343  cicrockville@gmail.comתפילות החגים גלויה.jpg