מתוך האתר ChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

בניית בית הכנסת