מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

בניית בית הכנסת