מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

ערב נשים חנוכה תש"פ