מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

ערב נשים - ט"ו בשבט