מתוך האתר ChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

טקס סיום היברו סקול תש"פ