מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

ל"ג בעומר תשע"ז 2017