מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

מסיבת פורים למשפחות 2019