מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

יובל המבולבל

צילום: יאיר חדד