מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

התנדבות נוער הכנת חבילות לחיילים 2021