מתוך האתר ChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

ערב סושי ויין צעירים