מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

חנוכת הבית

צילום: נתן פינגרמן