מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

הכנסת ספר תורה - חב"ד

צילום:נתן פינגרמן