מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

מסיבת פורים 2017