מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

ערב נשים טו בשבט 2019