מתוך האתרChabadIsraeliCenter.org
ב"ה

טו בשבט -סדנת נטיעות